BIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZÉS

Biztosítás ügyintézés telephelyünkön végzett szemlével.


biztosításAz összes biztosítótársaság szerződött partnere vagyunk.
A felhatalmazások aláírása után a biztosítótársaságokkal közvetlenül intézzük a kárrendezést, így Önnek nem kell az adminisztrációval törődnie. Ezen kívül hatalmas előny, hogy a gépkocsi helyreállításához nem kell megvárnia a biztosító társaság kárrendezésének lezárulását. Saját hibás illetve casco-s javítások esetén egyéni megbeszélés alapján gyári, utángyártott vagy kiterjedt kapcsolataink révén jó minőségű bontott alkatrészből is lehetséges a javítás a költségkímélés érdekében. Gépkocsi elszállításához autómentőt tudunk biztosítani. Az ország teljes területéről és külföldről is gyorsan és a legnagyobb körültekintéssel be tudjuk szállítani gépkocsiját telephelyünkre, ahol a teljes javítást és helyreállítást egy helyszínen el tudjuk végezni.

Autómentő igénylése esetén hívjon minket:

+3620/982-7971 

+3630/2390-800

 

Hasznos tudni néhány információt ha a baleset bekövetkezik:

A baleset bekövetkeztekor felhív minket a megadott számok valamelyikén, akkor azonnal tudunk segíteni, hogy a későbbi kárrendezés minél zökkenőmentesebb legyen. Azonnal tudunk autómentőt intézni és a hivatalos papírok kitöltésében is segítségükre lehetünk.

Amennyiben mégsem veszi igénybe segítségünket az autómentő vagy a hivatalos papírok kitöltésében, kérjük feltétlenül figyeljen a következőkre:

• A baleseti bejelentőt olvashatóan töltsék ki
• A baleseti bejelentő 14. pontjába (megjegyzés) feltétlenül szerepeljen a károkozó oldalán a következő mondat: A baleset bekövetkezéséért a felelősségem elismerem..
• Rendőrségi intézkedés esetén jogerős határozat megszületéséig a biztosító nem indítja el a kárrendezést. Ezért ha lehetséges közvetlen megegyezésre kell törekedni. Természetesen személyi sérülés vagy vitás esetben a rendőrség bevonása szükséges.
• Baleseti bejelentőt mindkét fél írja alá.

 

biztosítás ügyintézés

 

Teendők közúti baleset bekövetkezése esetén:

Bármelyikünket érheti baleset közúti közlekedés közben. Baleset okozta pánikunkat csökkentheti, valamint a későbbi kárrendezési ügyintézést megkönnyíti, ha tudjuk, mi a teendőnk egy ilyen szituációban.

Érdemes megjegyezni, mik a teendőink ilyenkor:

• Közúti baleset bekövetkezése esetén a gépjárművel azonnal meg kell állni és meg kell győződni arról, hogy történt-e személyi sérülés.
• Személyi sérülés esetén a mentőket és a rendőrséget értesíteni kell, a sérülteknek segítséget kell nyújtani.
• Érdemes értesíteni a rendőrséget akkor is, ha vitás a felelősség kérdése, vagy a káreseménynek külföldi résztevője van.
• Ha a balesetben részes bármely fél a rendőri intézkedéshez ragaszkodik, az érintettek kötelesek a rendőr kiérkezését megvárni.
• A helyszínen ki kell tölteni az európai baleseti bejelentőt, és a résztvevő feleknek aláírásukkal kell igazolni az adatok valódiságát. Ne feledkezzenek meg az esetleges tanúk nevének és lakcímének feltüntetéséről!
• A balesetben részes felek a baleseti bejelentő egy-egy példányát őrizzék meg, szükségük lesz rá a biztosítónál történő kárbejelentéshez.
• Amennyiben a baleseti bejelentő bármilyen oknál fogva nem kerül kitöltésre, a résztvevő felek akkor is jegyezzék fel egymás legfontosabb adatait, de minimálisan a másik jármű rendszámát, kötelező gépjármű felelősségbiztosítójának nevét, valamint a jármű tulajdonosának, illetve vezetőjének a nevét.
• A biztosított 8 napon belül köteles saját biztosítójának a balesetről a bejelentést megtenni.
• A károsult 30 napon belül köteles kárigényét a károkozó biztosítójának bejelenteni.
• A biztosítónak a káresemény bekövetkezésével, a felelősség megállapításával, a kárügy elbírálásával kapcsolatos kérdéseire a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a kárbejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését.
• Amennyiben bármelyik fél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt lényeges kérdések kideríthetetlenekké válnak, a biztosító mentesülhet kártérítési kötelezettsége alól.

Minden jog fenntartva - LENDVAI AUTÓ